Realizarea verificarii periodice a respectarii cerintelor de mediu este extrem de importanta pe de-o parte din cauza penalitatilor/amenzilor ce pot fi aplicate pentru nerespectarea nenumaratelor obligatii in acest domeniu dar si in relatia cu furnizorii/clientii, acestia devenind in ultima perioada tot mai atenti la aspectele de mediu si modalitatile de reducere a amprentei ecologice.

 

Stiati ca ?
 


Auditul de mediu nu reprezinta o cerinta legislativa in sine dar este realizat in mod voluntar de catre companiile responsabile pentru a identifica gradul de conformare cu legislatia de mediu in vigoare si pentru a pune in practica cele mai bune masuri pentru imbunatatirea performantei de mediu. 

 

Verificarea conformarii de mediu reprezinta un proces complex prin care echipa de auditori realizeaza o evaluare detaliata a situatiei actuale in privinta activitatilor cu impact asupra mediului desfasurate de companie, a modalitatii de respectare a legislatiei de mediu atat pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament cat si a documentelor detinute,

identificand neconformitatile si propunand solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

 

Verificarea conformarii de mediu reprezinta un proces complex prin care echipa de auditori realizeaza o evaluare detaliata a situatiei actuale in privinta activitatilor cu impact asupra mediului desfasurate de companie, a modalitatii de respectare a legislatiei de mediu atat pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament cat si a documentelor detinute,
identificand neconformitatile si propunand solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

 

Descrierea Pachetului


Tip Serviciu :

 

 Audit de Mediu

 

 * Verificarea actelor de reglementare a activitatilor cu impact asupra mediului (autorizatia de mediu, autorizatia privind gospodarirea apelor, emisiile atmosferice, etc)

 

* Verificare amplasament (modalitatea actuala de depozitare deseuri)

 

* Identificare tipuri de deseuri generate

 

* Identificare operatiunii de valorificare/eliminare specifice deseurilor generate

 

* Identificarea tuturor obligatiilor fata de Administratia Fondului pentru Mediu (ambalaje, substante periculoase, anvelope, uleiuri, EEE-uri baterii si acumulatori, etc)

 

* Realizare raport de audit si prezentarea acestuia catre beneficiar alaturi de recomandarile specifice pentru riscurile identificate

 

* Verificare raportarilor specifice conform autorizatiei de mediu
si a legislatiei in vigoare legat de activitatea desfasurata

 

* Verificare documente (contracte colectori, autorizatii de
mediu colectori, Anexa1/Anexa 2/Anexa 3)

 

* Verificare legislativa (identificare obligatii specifice conform
activitatii desfasurate)

 

* Verificarea documentatiei existente privind asigurarea atingerii tintelor de reciclare/valorificare pentru ambalajele puse pe piata  si a modalitatii de calcul privind cantitatea de ambalaje puse pe piata pe baza unor informati centralizate si a unui esantion din documentele contabile
(facturi, CMR, packing list) aferente a 3 luni

Referitor la documentele verificate in cadrul auditului de mediu putem enumera:

 

*Actele societatii, pentru verificarea codurilor CAEN inregistrate la Registrul Comertului pentru punctul de lucru si stabilirea obligativitatii solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu.

 

*Contractele actualizate pentru utilitati (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, deseuri generate)

 

*Acte de reglementare detinute (autorizatia si acordul de mediu, autorizatia de gospodarirea apelor, acordul de preluare ape uzate) pentru identificarea obligatiilor de monitorizare si raportare catre autoritati

 

*Rapoartele de control emise de autoritatile competente in domeniul protectiei mediului (GNM, Politia locala, AFM, etc) pentru identificarea masurilor impuse in urma controalelor efectuate si daca aceste masuri au fost indeplinite la termen

 

*Diferite inregistrari solicitate de legislatie (inregistrarea in Registrul importatorilor/ producatorilor de baterii/acumulatori, echipamente electrice si electronice, inregistrarea in registrul celor care nu se autorizeaza conform Legii 211/2011, etc)

 

*Decizii pentru desemnarea responsabilului de mediu, responsabili de gestiunea deseurilor si detinerea certificarii in managementul deseurilor

 

*Dovada inregistrarii societatii in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) si realizarea tuturor raportarilor online

 

*Identificarea deseurilor generate, codificarea acestora si evidenta lunara conform modelului prevazut in legislatia in vigoare

 

*Evidenta anuala privind deseurile generate si dovada inregistarii in format hartie la APM

 

*Evidenta si raportarea catre APM a ambalajelor si deseurilor de ambalaje gestionate

 

*Lista substantelor si preparatelor chimice periculoase si dovada transmiterii acesteia catre ITM (Inspectoratul teritorial de munca) si APM

 

*Evidenta privind substantele chimice periculoase gestionate si a ambalajelor acestora

 

*Fisele tehnice de securitate ale substantelor chimice gestionate

 

*Formularele de incarcare-descarcare deseuri generate (Anexa 1 pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase generate peste o tona/an, Anexa 2 predare deseuri periculoase, Anexa 3 deseuri nepericuloase)

 

*Evidenta uleiurilor produse/importate, proaspete consumate, precum si a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate

 

*Evidenta bateriilor si acumulatorilor produsi/importati 

 

*Evidenta anvelopelor noi si/sau uzate destinate reutilizarii

 

*Bilantul anual al solventilor (obligatie in special in cazul tipografiilor, spalatoriilor chimice, curatarea si acoperirea suprafetelor utilizand solvent, fabricarea incaltamintei, fabricarea vopselurilor, lacurilor, etc)

 

*Plan privind poluarile accidentale.

 

*Buletine de analiza pentru toti indicatorii precizati in autorizatia de mediu/ acordul de preluare ape uzate/ si

autorizatia de gospodarirea apelor.

Destinat : Managementului departamentelor calitate, productie, marketing, logistica, responsabilului de mediu, responsabilului de imbunatatire continua .