Acord de mediu

Act tehnico-juridic, eliberat în scris și emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care se stabilesc condițiile de realizare ale unui proiect din punctul de vedere al protecției mediului

©2019 by 

liniute color verzi.png