AFM (Administrația Fondului Pentru Mediu)

Instituție publică centrală care gestionează Fondul pentru Mediu, instrument prin care sunt finanțate proiecte și programe în domeniul protecției mediului, veniturile provenind din taxe și contribuții datorate de operatorii economici care pun pe piață ambalaje, substanțe chimice, anvelope, uleiuri, echipamente electrice și electronice, etc.

AFM (Administrația Fondului Pentru Mediu)