Aviz și autorizație de gospodărirea apelor

Actul administrativ care condiționează din punct de vedere tehnic si juridic execuția proiectelor care urmează a fi construite pe ape sau care au legatură cu apele

©2019 by 

liniute color verzi.png