Deșeuri

Resturi materiale rezultate din procese tehnologice sau casnice, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca

©2019 by 

liniute color verzi.png