Evidența gestiunii deșeurilor

Deținerea de către operatorii economici a unei situații privind cantitatea, modul de stocare temporară, transport, valorificare/eliminare a deșeurilor generate

©2019 by 

liniute color verzi.png