Evidența substanțelor periculoase

Deținerea de către operatorii economici a unei situații privind cantitatea, caracteristicile, mijloacele de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase gestionate, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora

©2019 by 

liniute color verzi.png