Formular de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase

Formular tipizat, cu regim special pe baza căruia se controlează transportul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare și întocmit de către generator și semnat de către transportator și destinatarul deșeurilor.

Formular de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase