SIM (sistem integrat de mediu)

Bază de date unică și unitară gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), utilizată de către operatorii economici pentru depunerea online a cererilor actelor de reglementare și transmiterea raportărilor, monitorizarea în timp real de către autoritățile competente a indicatorilor de mediu și gestionarea la nivel național a ariilor naturale protejate

SIM (sistem integrat de mediu)