Substante chimice periculoase

Orice substanță sau produs care, chiar folosite in cantități, concentrații sau condiții care nu sunt desemnate ca periculoase, prezintă risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale și care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive

©2019 by 

liniute color verzi.png