Analiza industriala a gazelor de ardere prin testarea de emisii si imisii de poluanti din admosfera.

Va oferim suport personalizat pentru efectuarea analizelor gazelor rezultate din arderea combustibililor prin determinarea concentratiilor de bioxid si monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf si pulberi.

LABORATOR emisii.jpg

Masuratorile de zgomot sunt impuse de autoritati  prin prisma autorizatiilor de mediu si
autorizatilor integrate de mediu reglementate prin standarde în vigoare,
de ex. STAS 10009:1988 – stabileste limitele maxim admise ale nivelului de zgomot,
in mediul urban, diferentiate pe zone si dotari functionale si pe categorii tehnice de strazi.

LABORATOR zgomot (1).jpg

Analiza levigabilitate pune in evidentă cel mai important aspect cu privire la deseurile depozitate - spalarea cu apa din precipitatiile naturale a diferitelor componente si poluarea terenurilor si apelor din vecinatate.

In conformitate cu Ord. 95/2005 sunt precizate categoriile de deseuri solide, granulare, caracteristicile chimice pentru admiterea la depozitare si metodele de testare a acestor proprietati specifice.

LABORATOR deseuri solide (1).jpg

Se analizeaza: pH, conținut de humus, compactitate, Ca, CaCo3, NO2+NO3, P2O5, K2O.Mg, Na, Zn, Cu, Mn, Fe. Acest tip de analiza este cel mai util pentru necesitatile curente.

 

LABORATOR sol (1).jpg

Determinari de: Aluminiu,  Amoniu, Fier, Culoare Conductivitate, Gust, Miros, Turbiditate, Bacterii coliforme,  Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Număr de colonii dezvoltate, Concentratia ionilor de hidrogen (pH), Clorul rezidual liber, Nitriţi , Oxidabilitate, Sulfuri si hidrogen sulfurat si alte analize complexe.

LABORATOR analize apa (1).jpg

Analize Deseuri Industriale

Analize si caracterizare pentru deseurile industriale

Detalii
LABORATOR deseuri industriale (1).jpg