Search

Chestionar ECO SCAN

Updated: Apr 4


Eco Scan
Eco Scan

1.Conform  domeniului de activitate,  societatea  dumneavoastră necesită autorizație de funcționare eliberată de Autoritatea de Protecție a Mediului (specificați cod/coduri CAEN) ?2. Care este perioada de valabilitate a Autorizației de Mediu?3. Cum gestionați cantitatea de deșeuri generată în urma activității de producție ?4. Cum gestionați cantitatea de deșeuri produsă în cadrul societății dumneavoastră?


5. Este organizată activitatea de colectare a deșeurilor produse în cadrul societății dumneavoastră pe 3 fracții (hârtie –carton; metal-plastic; sticlă) în conformitate cu art.9 lit b din L132/2010 privind colectarea deșeurilor?6. Dețineți un contract de colaborare cu un Colector Specializat ? (Specificați)

Activitatea dumneavoastră include și introducerea de ambalaje pe piața românească? Dacă da, plătiți taxa pe ambalaj ?7. Există în cadrul societății o persoană desemnată, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor conform articolului  22 alin.3 din L211/2011 privind Regimul deșeurilor ( inclusiv întocmirea și transmiterea rapoartelor SIM?)8. Prezentați clasificarea deșeurilor pe care le produceți, indiferent de cantitatea lor conform categoriilor legale din Nomenclatorul de deșeuri (ultimul raport lunar întocmit)?9. Există în societatea pe care o reprezentați informații organizate sub forma unui dosar de mediu?10. Când ați avut ultimul control din partea Gărzii de Mediu? Ați reușit să duceți la îndeplinire la termen toate măsurile impuse în  urma controlului?  Ce segmente de activitate au fost vizate?11. Aveți întocmită lista substanțelor chimice periculoase utilizate și dovada transmiterii acesteia către ITM și APM?12. Există Fișe Tehnice de securitate pentru toate substanțele chimice utilizate în producție?

Există Plan de Prevenire și reducere a deșeurilor conform Reglementărilor legislative în vigoare?Solicitați ECO Scan pentru a primi sprijin în orice problemă legată de mediu sau de gestionarea deșeurilor, prin efectuarea unei expertize în cadrul societății dumeavoastră.

51 views0 comments