Search

Cum se depun declaraţiile de mediu on-line ?

NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND DECLARAȚIILE DE MEDIU

Cum se depun declaraţiile de mediu on-line ?


Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a pus recent în funcţiune platforma eTAX pentru depunerea declaraţiilor fiscale şi de mediu, aceasta putând fi accesată de pe site-ul Autorităţii.

Accesul în cont se face conform procedurii publicate, conform Ordinului ministrului mediului nr.572/2019, publicat în luna iulie 2019 în Monitorul Oficial.


Persoanele şi firmele interesate îşi pot face cont în sistem şi pot depune declaraţiile fiscale pentru Fondul pentru Mediu. De asemenea, se pot vedea declaraţiile depuse, care sunt obligaţiile de plată precum şi cantităţile declarate.

Astfel, sistemul permite:

- Întocmire declaraţii fiscale la Fondul pentru mediu

- Depunere on-line a declaraţiilor iniţiale la Fondul pentru Mediu

- Vizualizare declaraţii depuse

- Vizualizare informaţii declarate până în prezent la Fondul pentru mediu: obligaţii de plată, cantităţi declarate

Generarea unui cont de acces se face în baza unei cereri scrise a reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului, depusă la sediul AFM. În urma solicitării, AFM generează contul şi parola de acces (care poate fi schimbată ulterior).


Contul poate fi accesat folosind un certificat digital, pentru depunerea declaraţiilor de mediu, ele putând fi semnate doar de către persoana care deţine un certificat digital emis de către un prestator acreditat conform Regulamentului UE nr.910/2014. Potrivit Ordinului ministrului mediului nr.572/2019,depunerea declaraţiilor prin eTAX se poate face de către reprezentantul legal al firmei, deţinător al unei semnături electronice, sau de către împuternicitul acestuia, de asemenea deţinător de semnatură electronică. Reprezentantul legal al firmei are acces în aplicaţie doar în baza unei cereri de înrolare, iar împuternicitul reprezentantului legal al firmei se înrolează în aplicaţie folosind o declaraţie notarială atasată cererii de înrolare.


Conform aceluiaşi Ordin, declaraţia notarială trebuie să cuprindă:

- datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului după caz;

- datele de identificare ale reprezentantului legal;

- datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului


"Depunere declaraţii on-line";

- adresa de email la care se vor efectua notificările;

- acordul privind primirea de informări prin poştă electronică;

- acceptul privind termenii si condiţiile de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line"


"Cererea de înrolare semnată electronic de către Administraţia Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată şi semnată cu semnătură electronică de către persoana autorizată (reprezentantul legal sau împuternicit).

Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către serviciul "Depunere Declaraţii on-line" şi va fi însoţită de declaraţia notarială, dupa caz" - extras din Ordinului ministrului mediului nr.572/2019.

Pentru aprobarea cererii de înrolare se transmite declaraţia notarială în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către AFM, sau se depune la AFM. AFM va transmite la adresa de email indicată în declaraţie o confirmare.


319 views0 comments

Recent Posts

See All