Search

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND REGIMUL AMBALAJELOR ÎN ROMÂNIA


Noile obligaţii de mediu pentru firme în privinţa ambalajelor folosite şi a deşeurilor de ambalaje rezultate din propria activitate sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2019, apartută în Monitorul Oficial din data de 02.07.2019. Prin această ordonanţă este transpusă în legislaţia română o directivă europeană, fiind impuse obligaţii noi şi clarifică alte obligaţii existente pentru agenţii economici din România, în ceea ce priveşte deşeurile de ambalaje.


--Firmele din industria hotelieră şi a serviciilor alimentare (mai ales cei care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi) care produc în urma activitaţii lor ambalaje folosite şi/sau deşeuri din ambalaje similare celor provenite din gospodării, au obligaţia de a proceda în unul din urmatoarele moduri:


  • fie să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o suma de bani în cadrul unui sistem de garanţie-returnare;


  • fie să predea ambalajele folosite unor colectori autorizati care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizaţie care implementeaza obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului


  • fie să depună deşeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de către operatorii de salubrizare.

-- Firmele care produc astfel de ambalaje şi/sau deşeuri de ambalaje şi care nu sunt din industria hotelieră sau a serviciilor alimentare, OUG nr.50/2019 prevede urmatoarele obligaţii alternative:


  • să le predea unor colectori autorizaţi pentru achiziţionarea deşeurilor de ambalaje de la populaţie


  • să le depună, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deşeurilor municipale gestionate de către operatorii de salubrizare.

16 views0 comments

Recent Posts

See All